Những khách hàng phù hợp với văn phòng ảo ?

Những khách hàng phù hợp với văn phòng ảo     Những khách hàng phù hợp với văn phòng ảo

Skyline cung cấp dịch vụ văn phòng ảo hà nội phù hợp với đa dạng đối tượng khách hàng. Dựa vào đặc trưng của mỗi đối tượng khách hàng, Skyline tư vấn doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ văn phòng phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu hiệu quả khi sử dụng. Các đối tượng khách hàng trọng tâm của Skyline : – Giám đốc doanh nghiệp vừa & nhỏ – Cá nhân đang chuẩn bị hoặc vừa mới thành lập doanh nghiệp – Chuyên viên tư vấn/ Nhóm dự án – Văn phòng đại diện quy mô nhỏ (từ các tỉnh thành gần Hà Nội, từ Tp HCM, từ nước ngoài) – Công ty nước ngoài hoạt động trong thời gian thăm dò thị trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *